top of page

Adatvédelmi irányelvek

Hölgyem/Uram,

 

A MILKPACT SRL honlapján történő látogatásakor vagy ONLINE szolgáltatásaink elérésénél, Ön jogosult a személyes adatok védelmére, az alábbiakban részletezett adatvédelmi szabályoknak megfelelően:

1. A MILKPACT SRL felelősségének tekinti, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatairól, amelyek a honlapunkon való látogatás vagy a kereskedelmi/szerződéses kapcsolat során a tulajdonunkba kerülhetnek.

A MILKPACT SRL ismeri a személyes adatok védelmének jelentőségét és elkötelezett a magánélet és a személyes adatok védelme és biztonsága tekintetében.

Ezért fontosnak tartjuk, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat integráltan jelenítsük meg ebben a dokumentumban.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2018. május 25-től az egyének személyes adatai feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 EU-rendelet (GDPR) az Európai Unió valamennyi tagállamára vonatkozik. E rendelet célja, hogy egységes jogi keretet hozzon létre az Európai Unióban.

A GDPR rendelet Romániában történő alkalmazásának részletei megtalálhatók a Nemzeti Személyi Adatfeldolgozó Felügyeleti Hatóság honlapján, www.dataprotection.ro.

Ha a MILKPACT SRL az Önnel való kapcsolat folytán vélhetően nem a fent említett rendeletnek megfelelően járt el és az ügyben igényelt jóvátételi kérését követően az SC MILKPACT SRL nem orvosolta kielégítően kérelmét, Ön jogosult értesíteni az ANSPDCP-t e-mailben az anspdcp @ dataprotection.ro címen, vagy telefonon, a +40318059211 telefonszámon.

 

2. A MILKPACT SRL székhelye: Livezeni, str. Lunga, 35. sz., Jud. Mureş, CUI RO5934367, Cégjegyzékszám: J26/635/1994

A MILKPACT SRL tiszteletben tartja az ügyfelek magánéletét és gondoskodik a személyes adatok kezeléséről/feldolgozásáról, megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági feltételek mellett.

A MILKPACT SRL az Öntől, közvetlenül az ügyvitel folytán, vagy közvetve, a törvényes feladatok teljesítésében, a kereskedelmi/szerződéses kapcsolatok teljesítésében és/vagy a cég üzletei vagy az online áruház helyiségeiben folytatott eljárások alkalmából érkezett személyes adatokat dolgozza fel.

A személyes adatok csak az Ön beleegyezésével rögzíthetők, és csak ha tudatosan, önkéntesen, saját kezdeményezésből vagy a MILKPACT SRL kérésére kínálja fel őket, például, szerződéses dokumentumok, nyilatkozatok, online űrlapok stb. kitöltéséhez.

A MILKPACT SRL nem dolgozza fel személyes adatait, kivéve, ha ezek az alább felsorolt célokhoz szükségesek és a hatályos jogbiztonsági és a titoktartási intézkedéseknek megfelelnek.

 

3. Milyen személyes adatokat kezel a MILKPACT SRL?

Személyes adatfeldolgozás alatt az Ön személyes adataival kapcsolatos, automatizált vagy nem automatikus eszközökkel kivitelezhető műveletet vagy műveletsort értjük, mint például: gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kitermelés, tanácsadás, felhasználás, közzététel továbbítás, terjesztés, vagy más módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy kombinálása, korlátozása, blokkolása, törlése, megsemmisítése, archiválása.

A törvényben előírt szabályok és a MILKPACT SRL folyamatban lévő tevékenységeiből eredő kötelezettségek teljesítése összefüggésében, beleértve a kereskedelmi/szerződéses tevékenységeket és / vagy a cég üzletei telephelyeinek fejlesztését, valamint a törvényes előírások által szabott keretek betartását, jogunkban áll bizonyos személyes adatokat kérni.

Ebből a célból a MILKPACT SRL, többek között a következő személyes adatokat jogosult feldolgozni: név és vezetéknév, lakcím, postai/kézbesítési cím, telefon, e-mail, szociális média fiók, személyi azonosító szám: CNP, CI szám.

Kik a cél személyek?

Azok a személyek, akiknek adatait a MILKPACT SRL kizárólag az alábbi célokra dolgozhatja fel:

 • A MILKPACT SRL egyéni ügyfelei, vagy ezek meghatalmazottjai/képviselői/jogi képviselői

 • A jogi személyek képviselői/alkalmazottai/üzleti kapcsolatok felelősei.

Ezen előírások olvasásával és a MILKPACT SRL szolgáltatásaihoz, valamint a kereskedelmi/szerződéses kapcsolatok fenntartása/fejlesztése által igényelt személyes adatok megadásával, Ön megfelelően tájékoztatott és kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok feldolgozásához, összhangban az egyének személyes adatai feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló jogszabály rendelkezéseivel (belföldi és uniós jog).

4. Mi a személyes adatok gyűjtésének célja?

A személyes adatokat csak a következő célokra használjuk:

 • A MILKPACT SRL jogi kötelezettségeinek teljesítése;

 • A MILKPACT SRL kereskedelmi/szerződéses tevékenységének végrehajtása;

 • számlázás és a MILKPACT SRL által kínált áruk értékének behajtása;

 • Marketing, promóció, reklám, versenyek, hirdetési lottók, beleértve általános vagy egyedi kereskedelmi ajánlatok továbbítása;

 • Operatív irányítás;

 • Ügyfélkapcsolatok kezelése; kereskedelmi kommunikáció az ügyfelekkel/szállítókkal bármilyen kommunikációs eszköz felhasználásával;

 • a meglévő jogi kötelezettségek teljesítése;

 • kommunikáció az állami szervekkel/hatóságokkal/intézményekkel vagy közérdekű intézetekkel;

 • Audit és ellenőrzési/felügyeleti tevékenységek;

 • archiválás, statisztikai célok;

 • Adósságok/kinnlevőségek/elmaradt tartózások behajtása;

 • Viták rendezése, bírósági végrehajtás, bírósági eljárás stb.

A MILKPACT SRL az Öntől összegyűjtött információkat bizalmasan kezeli és nem osztja meg harmadik felekkel az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül.

 

5. Kik jogosultak az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre ?

Az adatokhoz hozzáférhetnek azok a személyek akik az adatokat adták meg:

 • A MILKPACT SRL egyéni ügyfelei, képviselőik/hagyományos vagy jogi képviselőik;

 • A jogi személyek képviselői/alkalmazottai/jogi személyek meghatalmazottjai

Az adatokhoz, az érintetteken kívül, hozzáférhetnek a következő harmadik felek:

 • Központi és helyi hatóságok, igazságügyi hatóságok, rendőrök, ügyészek (a jogi rendelkezések keretein belül és/vagy kifejezett kérések eredményeként).

A személyes adatok bizalmas kezelését a MILKPACT SRL biztosítja, és az adatok nem kerülnek továbbításra, kivéve a jelen dokumentumban említett harmadik feleket.

 

6. A személyes adatok kereskedelmi célú feldolgozása

Az Ön által megadott személyes adatokat (például: név és keresztnév, e-mail cím, faxszám, mobil/rögzített telefonszám stb.) a MILKPACT SRL csak az Ön kifejezett, egyértelmű, ingyenes, tájékozott és korábban megadott hozzájárulásával dolgozhatja fel, összhangban a jogaival, különösen a tájékoztatáshoz és az elvetéshez való joggal, és csak kifejezetten a következő célokra: kereskedelmi, marketing, verseny, hirdetési sorsolás, kereskedelmi kommunikáció amit a MILKPACT SRL egy partnerével együtt fejlesztett ki bármilyen kommunikációs eszközre, beleértve az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is. Az Ön által megadott személyes adatokat a MILKPACT SRL promóciós célokra, valamint a MILKPACT SRL más partnereinek termékeihez vagy szolgáltatásaihoz lehet felhasználni, az Ön jogainak megfelelően.

 

7. A személyes adatok gyűjtéséhez használt űrlapok/dokumentumok megfelelő ablakaink kiválasztásával gyakorolhatja az ilyen feldolgozás megakadályozásának jogát.

Bármi legyen is a helyzet, ha Ön szeretné a MILKPACT SRL-nél megszüntetni a személyes adatai feldolgozását, kifejezetten kérheti, hogy hagyjuk abba az adatai feldolgozását. Ugyanakkor, ha már nem kíván hírlevelet vagy tájékoztató anyagot kapni a MILKPACT SRL-től, leiratkozhat a "Leiratkozás" gomb használatával.

A MILKPACT SRL-t illetően, a létező szabályok alapján Ön az alábbira jogosult: a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, az adatok törlési joga, a feldolgozási korlátozás joga, az adatátvitel joga, az elvetés joga és az automatizált egyéni feldolgozáshoz való jog.

 

8. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A MILKPACT SRL a megadott cél elérése érdekében tevékenységeinek teljes időtartamára dolgozza fel az Ön személyes adatait, illetve amíg Ön vagy a törvényes/hagyományos képviselő nem gyakorolja az elvetési/törlési jogot ( kivéve, ha a MILKPACT SRL az adatokat a jogi kötelezettségek alapján dolgozza fel, vagy igazolni köteles egy jogos érdeket). A személyes adatok rendeltetésszerű feldolgozása után, ha Ön vagy jogi/hagyományos képviselője nem gyakorolja az elvetési/törlési jogát, az adatokat a MILKPACT SRL archiválja a belső eljárásaiban megadott időtartamra és/vagy megsemmisülnek.

9. Milyen biztonsági intézkedéseket használnak az adatok védelmére?

A személyes adatok és a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében biztonsági módszereket és technológiákat használunk az összegyűjtött személyes adatok védelmére vonatkozó politikákkal és munkamódszerekkel együtt.

Az interneten keresztül továbbított adatok teljes biztonságát nem lehet garantálni. Miután megkaptuk az Ön adatait, szigorú biztonsági eljárásokat és intézkedéseket fogunk használni a személyes adatok jogosulatlan, jogellenes felhasználása, megsemmisítése, véletlen elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala ellen.

A személyes adatok EU-n és az Európai Gazdasági Térségen kívüli átadásának feltételei:

Az EU-n kívüli és az Európai Gazdasági Térség területén kívüli adatátvitel csak az egyes nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott feltételek mellett lehetséges.

 

10. Milyen jogai vannak?

Ezt a dokumentumot elolvasva, Önt tájékoztattuk azokról a jogokról, amelyekre az alkalmazandó jogi rendelkezések alapján jogosult, nevezetesen: a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, az adatok törlési joga, a feldolgozás korlátozásának joga, az adatátvitel joga, ellenzék és az automatizált egyéni folyamat.

Önnek joga van bármikor, díjmentesen és indokolatlanul ellenvetni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását, adott esetben a marketing anyagokban szereplő leiratkozási funkció használatával.

A dokumentum olvasásával, kitöltésével tudatosította és megértette, hogy a MILKPACT SRL-nak juttatott személyes adatok döntő fontosságúak ahhoz, hogy a MILKPACT SRL által nyújtott árukról és szolgáltatásokról és/vagy a kereskedelmi/szerződéses üzleti tevékenységről kapjon információkat.

Abban az esetben, ha Ön közvetlenül vagy képviselőn keresztül, a fenti jogai gyakorlása során nyilvánvalóan megalapozatlan, indokolatlan vagy túlzott, különösen ismétlődő jellege miatt, a MILKPACT SRL fenntartja a jogát, hogy:

 • egy ésszerű díjat kérjen Öntől a megadott információ, kommunikáció vagy a szükséges intézkedések adminisztratív költségeinek figyelembevételével;

 • vagy megtagadja a kérelem teljesítését.

Önnek joga van arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatósághoz, illetve jogorvoslatot igényeljen.

 

11. Hogyan gyakorolhatja jogait?

E jogok gyakorlásához írásban kérheti a MILKPACT SRL személyi adatvédelmi tisztviselőjét, keltezéssel és aláírással a következő e-mail címen: gdpr@milkpact.ro vagy a következő levelezési címen: Livezeni, str. Lunga, nem. 35, Jud. Mures.

A dokumentum olvasásával és elfogadásával Ön megerősíti, hogy megfelelő, kimerítő, pontos tájékoztatást kapott, teljes mértékben tisztában van vele és elfogadja:

 • a benne foglalt rendelkezéseket;

 • hogy a személyes adatok feldolgozása a hatályos jogszabályokban és ebben a dokumentumban meghatározottak szerint, mind közvetlen marketing célból, mind pedig a kereskedelmi/szerződéses kapcsolatok fenntartása/fejlesztése során történik, az Ön kifejezett, egyértelmű, szabad és tájékozott beleegyezése alapján;

 • A MILKPACT SRL Általános, Műszaki és Részvételi Feltételeit a személyes adatok védelmére vonatkozóan;

 • azt a tényt, hogy a személyes adatok feldolgozása, a jelen dokumentumban, a hatályos jogszabályokban és a MILKPACT SRL Általános, Műszaki és Részvételi Feltételeiben meghatározottak szerinti történik, kizárólag az Ön kifejezett, egyértelmű, szabad és tájékozott beleegyezése alapján, közvetlen marketing és/vagy a kereskedelmi/szerződéses kapcsolatok fenntartása/fejlesztése céljából;

 • azt a tény, hogy a MILKPACT SRL nem dolgozza fel személyes adatait, kivéve, ha ez a dokumentumban említett célokhoz szükséges, a jogi adatbiztonsági és titoktartási intézkedéseknek megfelelően.

bottom of page